Om de hensyn vi tager for at skåne miljøet

Svanemærket trykkeri


Vores tryksager produceres på et svanemærket trykkeri. Når du vælger et svanemærket
trykkeri, vælger du et trykkeri, der bidrager til et renere miljø, et sundere arbejdsmiljø
for de ansatte, og en renere fremtid for alle.

Skrappe krav til svanemærket trykkeri
• Brug af miljørigtigt papir
• Brug af vegetabilske trykfarver
• Genanvendelse af tryksager
• Minimering af affald, og spild, herunder papir
• Brug af vedvarende energi
• Der tages hensyn til det kemiske arbejdsmiljø

Miljømærket papir
Vi producerer udelukkende på miljømærket papir.
I dag er 95 % af det papir, vi benytter, svanemærket.
Resten har naturligvis en tilsvarende EU-miljøstandard.